Select Page

Wimert Lundgren erbjuder både skräddarsydda kurser och nedanstående företagsinterna kurser. Frågor och intresseanmälan skickas till info@wimertlundgren.se.

Entreprenadjuridik 1

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, standardavtal, entreprenadformer m.m. Riktar sig till alla som har behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper.

Entreprenadjuridik 2

Kursen följer en fiktiv entreprenad från upphandling till hantering av fel under garantitiden. Kursen riktar sig främst till affärsansvariga i beställar-, entreprenör- och konsultföretag samt byggledare och platschefer.

Underrättelsehantering i praktiken

Enligt AB 04 och ABT 06 är entreprenören skyldig att underrätta om i stort sett allt som inträffar under en entreprenad. Kursen riktar sig främst till entreprenör- och beställarföreträdare som hanterar ÄTA-frågor i projektet.

Konsultjuridik

Kursen tar upp grundläggande kalkylregler i AB 04 och ABT 06, ABK 09 samt AMA AF Konsult 10. Kursen avslutas med en genomgång av ett antal intressanta konsultansvarsdomar. Kursen riktar sig till konsulter och beställare av konsulttjänster.

Inköpsjuridik

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, kalkylregler i olika standardavtal och allmänna inköpsfrågor. Kursen riktar sig framför allt till personer som ansvarar för inköp och till personer som är affärsansvariga hos underentreprenörer och leverantörer.

Partnering och incitamentsavtal

Första delen handlar om grundläggande aspekter beträffande partnering, medan andra delen rör grundläggande frågor kring incitamentsavtal och uppdrag. Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med partneringavtal eller incitamentsupplägg.

KURSER

Wimert Lundgren erbjuder både skräddarsydda kurser och nedanstående företagsinterna kurser. Frågor och intresseanmälan skickas till info@wimertlundgren.se.

Entreprenadjuridik 1

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, standardavtal, entreprenadformer m.m. Riktar sig till alla som har behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper.

Entreprenadjuridik 2

Kursen följer en fiktiv entreprenad från upphandling till hantering av fel under garantitiden. Kursen riktar sig främst till affärsansvariga i beställar-, entreprenör- och konsultföretag samt byggledare och platschefer.

Underrättelsehantering i praktiken

Enligt AB 04 och ABT 06 är entreprenören skyldig att underrätta om i stort sett allt som inträffar under en entreprenad. Kursen riktar sig främst till entreprenör- och beställarföreträdare som hanterar ÄTA-frågor i projektet.

Konsultjuridik

Kursen tar upp grundläggande kalkylregler i AB 04 och ABT 06, ABK 09 samt AMA AF Konsult 10. Kursen avslutas med en genomgång av ett antal intressanta konsultansvarsdomar. Kursen riktar sig till konsulter och beställare av konsulttjänster.

Inköpsjuridik

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, kalkylregler i olika standardavtal och allmänna inköpsfrågor. Kursen riktar sig framför allt till personer som ansvarar för inköp och till personer som är affärsansvariga hos underentreprenörer och leverantörer.

Partnering och incitamentsavtal

Första delen handlar om grundläggande aspekter beträffande partnering, medan andra delen rör grundläggande frågor kring incitamentsavtal och uppdrag. Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med partneringavtal eller incitamentsupplägg.