Select Page

Entreprenadjuridik – grundkurs (en dag)

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, standardavtal, entreprenadformer, AB 04, skillnader mellan AB 04 och ABT 06 samt underentreprenörsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.

Huvudfokus är AB 04 och särskilt:

  • kontraktsarbetenas omfattning, ansvar för uppgifter och projektering
  • ÄTA-arbeten och tidsförlängning
  • viten och skadestånd
  • ansvar för fel och skador
  • ersättning
  • besiktning

Kursen riktar sig till alla som har behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik och till dem som behöver uppdatera sina entreprenadjuridiska kunskaper.

Frågor och intresseanmälan: info@wimertlundgren.se.