Select Page

Vi arbetar endast med juridiska frågor som berör byggbranschen. Det gör att vi har stor branscherfarenhet och är väl insatta i de frågor som kan uppkomma i entreprenader.

Vi hjälper byggbolag, fastighetsägare och andra aktörer i byggbranschen, bl.a. försäkringsbolag och konsulter. Vår rådgivning sträcker sig över entreprendens alla olika skeden, från upphandlingen och framåt. Vår erfarenhet är att

jurister bör kopplas in så tidigt som möjligt för att identifiera risker och formulera tydliga avtalsvillkor. Vi hjälper därför flera av våra klienter med att analysera förfrågningsunderlag samt att förhandla och upprätta entreprenadkontrakt. 

Under genomförandet av entreprenaden är vi ofta ett bollplank till våra klienter i de frågeställningar som uppkommer.

Vi företräder våra klienter både i domstol och skiljeförfaranden. Vi har erfarenhet av att driva såväl omfattande skiljetvister i större entreprenader, som mindre tvister i allmän domstol.

För våra tjänster gäller våra allmänna villkor, som är tillgängliga på länken nedan.

VÅRA TJÄNSTER

Vi arbetar endast med juridiska frågor som berör byggbranschen. Det gör att vi har stor branscherfarenhet och är väl insatta i de frågor som kan uppkomma i entreprenader.

Vi hjälper byggbolag, fastighetsägare och andra aktörer i byggbranschen, bl.a. försäkringsbolag och konsulter. Vår rådgivning sträcker sig över entreprendens alla olika skeden, från upphandlingen och framåt. Vår erfarenhet är att jurister bör kopplas in så tidigt som möjligt för att identifiera risker och formulera tydliga avtalsvillkor. Vi hjälper därför flera av våra klienter med att analysera förfrågningsunderlag samt att förhandla och upprätta entreprenadkontrakt. 

Under genomförandet av entreprenaden är vi ofta ett bollplank till våra klienter i de frågeställningar som uppkommer. 

Vi företräder våra klienter både i domstol och skiljeförfaranden. Vi har erfarenhet av att driva såväl omfattande skiljetvister i större entreprenader, som mindre tvister i allmän domstol.

För våra tjänster gäller våra allmänna villkor, som är tillgängliga på länken nedan.