Select Page

Anders Wimert

Partner

anders.wimert@wla.se

+46 72-716 49 50

Anders Wimert has many years’ experience of contract drafting and dispute resolution in construction and consulting law. He is regularly engaged as an arbitrator in these fields.

Anders was a founding partner of Wimert Lundgren in 2011. Before then he had worked at Advokatfirman Lindahl in Stockholm from 2008 to 2011. He was head of construction and consulting law in the real estate group at that firm.

Anders worked as in-house counsel for the NCC construction group during 1999–2008. From 2001 onwards he was general counsel at NCC Construction Sverige AB.

Before joining NCC Anders served at several courts, including Svea Court of Appeal in Stockholm. He graduated with an LL.M. from Lund University in 1993.

Anders was a member of the Swedish Construction Contracts Committee during 2003–2008, and was involved in drafting the standard forms of contract AB 04 and ABT 06.

For the past ten years Anders has been a member of the Swedish Building Centre expert panel, developing new standards for civil engineering works.  During this time he has been involved in drawing up AMA Anläggning 10, 13 and 17, along with MER Anläggning 10, 13 and 17.

Anders is also co-author of the book Motiv MER, published in 2014.

Anders Wimert is ranked by Legal 500 as one of the top six Swedish construction lawyers. He is also recognised by Best Lawyers as a leading lawyer in the field of construction law and dispute resolution.

Home >>

 

Jens Lundgren

Partner

jens.lundgren@wla.se

+46 72-716 49 52

Jens Lundgren has ample experience of most aspects of construction and consulting law. He also has long experience of preparing and holding courses on these topics.

Jens is regularly engaged by construction and real estate companies to negotiate, draft and review construction contracts, and to assist his clients in strategic aspects of procurement and execution of construction projects.

Jens was a founding partner of Wimert Lundgren in 2011. Prior to that he had worked as in-house counsel at Construction Sverige AB during 2007–2011.

He spent the years 2001–2007 working as a construction lawyer at the Swedish Construction Federation. Having graduated with an LL.M. from Stockholm University in 1999, Jens served at a district court between 1999 and 2001.

Jens was a member of the Swedish Construction Contracts Committee during 2008–2012, and also took part in the negotiations leading to the standard forms of contract AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 and ABM 07. 

Jens is ranked by Legal Media Groups Expert Guides as one of the leading construction lawyers in Sweden

Home >>

Adam Larsson

Partner

adam.larsson@wla.se

+46 72-716 49 55

Adam Larsson has been with Wimert Lundgren since 2014. Before then he had been a member of the judiciary from 2008 to 2014, including a spell as an associate judge at Svea Court of Appeal.

Adam teaches law at Stockholm University, and has also been engaged on a number of occasions as secretary to arbitral tribunals hearing construction law disputes.

Adam graduated with an LL.M. from Uppsala University in 2008. He has also studied law at the University of Minnesota Law School in the US.

Home >>

Karin Almér

Associate

karin.almer@wla.se

+46 72-716 49 58

Karin Almér provides day-to-day advice on construction law and disputes in that field. Karin has been at Wimert Lundgren since 2019.

Before joining the firm, Karin worked in-house at the NCC Group between 2014 and 2019. She graduated with an LL.M. from Uppsala University in 2014.

Home >>

Niclas Lindblom

Associate

niclas.lindblom@wla.se

+46 72-716 49 59

Niclas Lindblom is mainly engaged in providing day-to-day advice in ongoing construction projects and construction law disputes. He also has thorough experience of the construction industry from his former career as a craftsman in the construction industry, a supervisor at Peab Anläggning, and a spell as a construction procurement officer at Stockholm City Development Department during his law studies. Niclas also regularly teaches construction law at Stockholm University.

Niclas worked as a craftsman until 2009, when he began to study construction engineering while continuing to work in the construction industry. Having graduated, he joined Peab Anläggning. In 2014 he took leave of absence to study for a law degree, and graduated from Stockholm University in 2018 with an LL.M., specialising in construction law and related legal areas. Niclas’ broad experience of the industry enables him to see the big picture in construction projects, particularly in the infrastructure segment.

Home >>

Clara Danelid

Associate

clara.danelid@wla.se

+46 72-716 49 56

Clara Danelid has Been at Wimert Lundgren since 2021. Before joining the firm Clara served at Uppsala district court between 2019 and 2021. She graduated with LL.M. from Umeå university in 2019.

Home >>

Anders Wimert

Partner

anders.wimert@wla.se

+46 72-716 49 50

Anders Wimert has many years’ experience of contract drafting and dispute resolution in construction and consulting law. He is regularly engaged as an arbitrator in these fields.

Anders was a founding partner of Wimert Lundgren in 2011. Before then he had worked at Advokatfirman Lindahl in Stockholm from 2008 to 2011. He was head of construction and consulting law in the real estate group at that firm.

Anders worked as in-house counsel for the NCC construction group during 1999–2008. From 2001 onwards he was general counsel at NCC Construction Sverige AB.

Before joining NCC Anders served at several courts, including Svea Court of Appeal in Stockholm. He graduated with an LL.M. from Lund University in 1993.

Anders was a member of the Swedish Construction Contracts Committee during 2003–2008, and was involved in drafting the standard forms of contract AB 04 and ABT 06.

For the past ten years Anders has been a member of the Swedish Building Centre expert panel, developing new standards for civil engineering works. During this time he has been involved in drawing up AMA Anläggning 10, 13 and 17, along with MER Anläggning 10, 13 and 17.

Anders is also co-author of the book Motiv MER, published in 2014.

Anders Wimert is ranked by Legal 500 as one of the top six Swedish construction lawyers. He is also recognised by Best Lawyers as a leading lawyer in the field of construction law and dispute resolution.

Home >>

Jens Lundgren

Partner

jens.lundgren@wla.se

+46 72-716 49 52

Jens Lundgren har stor erfarenhet av de flesta frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. Han har även lång erfarenhet av att utforma och hålla kurser inom dessa områden.

Jens anlitas återkommande av bygg- och fastighetsbolag för att förhandla, upprätta och granska entreprenadavtal samt för att bistå i bolagens strategiska arbete med upphandling och genomförande av entreprenader. 

Jens var med och startade Wimert Lundgren 2011. Han arbetade tidigare som bolagsjurist på NCC Construction Sverige AB under 2007–2011.

Dessförinnan arbetade han 2001–2007 som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier. Jens gjorde notarietjänstgöring 1999–2001. Han tog jur.kand. 1999 vid Stockholms universitet. 

Jens var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2008-2012. Jens deltog också i förhandlingarna som ledde fram till standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07. 

Jens rankas av Legal Media Groups Expert Guides som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt. 

Home >>

Adam Larsson

Partner

adam.larsson@wla.se

+46 72-716 49 55

Adam Larsson är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2014. Dessförinnan arbetade han vid domstol 2008–2014, bl.a. som hovrättsassessor i Svea hovrätt.

Adam undervisar i juridik vid Stockholms universitet och har även haft ett flertal uppdrag som sekreterare i skiljenämnd i entreprenadrättsliga tvister. 

Adam tog jur.kand. 2008 vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid University of Minnesota Law School i USA.

Home >> 

Karin Almér

Partner

karin.almer@wla.se

+46 72-716 49 58

Karin Almér arbetar med löpande rådgivning och entreprenadtvister. Karin är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2019.

Dessförinnan arbetade Karin som bolagsjurist inom NCC-koncernen mellan 2014-2019. Karin tog sin jur.kand. 2014 vid Uppsala universitet.

Home >>

Niclas Lindblom

Associate

niclas.lindblom@wla.se

+46 72-716 49 59

Niclas Lindblom arbetar huvudsakligen med löpande rådgivning i pågående entreprenader och med entreprenadtvister. Han har också en genomgående erfarenhet av byggbranschen från sitt tidigare yrkesliv som bl.a. hantverkare inom bygg- och anläggning, arbetsledare på Peab Anläggning och en tjänst som entreprenadupphandlare på Exploateringskontoret Stockholms Stad under sina juridikstudier. Niclas har också återkommande uppdrag som lärare i entreprenadrätt vid Stockholms universitet.

Niclas arbetade som hantverkare t.o.m. år 2009 då han jämte sitt arbete påbörjade en vidareutbildning till byggingenjör. Efter examen tog han anställning på Peab Anläggning. År 2014 tog han tjänstledigt för att utbilda sig till jurist och tog år 2018 sin jur.kand. vid Stockholms universitet med specialinriktning på entreprenadrätt och dess närliggande rättsområden. Niclas har genom sina erfarenheter erhållit ett helhetsperspektiv beträffande byggentreprenader inom framförallt anläggningssegmentet.

Home >>

Clara Danelid

Associate

clara.danelid@wla.se

+46 72-716 49 56

Clara Danelid has Been at Wimert Lundgren since 2021. Before joining the firm Clara served at Uppsala district court between 2019 and 2021. She graduated with LL.M. from Umeå university in 2019.

Home >>

Wimert Lundgren Advokatbyrå AB • Allmänna villkorLegal noticesPersonuppgiftspolicy