Select Page

Niclas Lindblom

Advokat

niclas.lindblom@wla.se

072-716 49 59

Niclas Lindblom arbetar huvudsakligen med löpande rådgivning i pågående entreprenader och med entreprenadtvister. Han har också en genomgående erfarenhet av byggbranschen från sitt tidigare yrkesliv som bl.a. hantverkare inom bygg- och anläggning, arbetsledare på Peab Anläggning och en tjänst som entreprenadupphandlare på Exploateringskontoret Stockholms Stad under sina juridikstudier. Niclas har också återkommande uppdrag som lärare i entreprenadrätt vid Stockholms universitet.

Niclas arbetade som hantverkare t.o.m. år 2009 då han jämte sitt arbete påbörjade en vidareutbildning till byggingenjör. Efter examen tog han anställning på Peab Anläggning. År 2014 tog han tjänstledigt för att utbilda sig till jurist och tog år 2018 sin jur.kand. vid Stockholms universitet med specialinriktning på entreprenadrätt och dess närliggande rättsområden. Niclas har genom sina erfarenheter erhållit ett helhetsperspektiv beträffande byggentreprenader inom framförallt anläggningssegmentet.

Tillbaka till startsidan >>

Niclas Lindblom

Advokat

niclas.lindblom@wla.se

072-716 49 59

Niclas Lindblom arbetar huvudsakligen med löpande rådgivning i pågående entreprenader och med entreprenadtvister. Han har också en genomgående erfarenhet av byggbranschen från sitt tidigare yrkesliv som bl.a. hantverkare inom bygg- och anläggning, arbetsledare på Peab Anläggning och en tjänst som entreprenadupphandlare på Exploateringskontoret Stockholms Stad under sina juridikstudier. Niclas har också återkommande uppdrag som lärare i entreprenadrätt vid Stockholms universitet.

Niclas arbetade som hantverkare t.o.m. år 2009 då han jämte sitt arbete påbörjade en vidareutbildning till byggingenjör. Efter examen tog han anställning på Peab Anläggning. År 2014 tog han tjänstledigt för att utbilda sig till jurist och tog år 2018 sin jur.kand. vid Stockholms universitet med specialinriktning på entreprenadrätt och dess närliggande rättsområden. Niclas har genom sina erfarenheter erhållit ett helhetsperspektiv beträffande byggentreprenader inom framförallt anläggningssegmentet.

Wimert Lundgren Advokatbyrå AB • Allmänna villkorLegal noticesPersonuppgiftspolicy