Select Page

Anders Wimert

Advokat, delägare

anders.wimert@wla.se

072-716 49 50

Anders Wimert har stor erfarenhet av avtalsskrivning och tvistehantering inom entreprenad- och konsulträtt. Han anlitas regelbundet som skiljeman inom dessa områden.

Anders var med och startade Wimert Lundgren 2011. Anders var på Advokatfirman Lindahl i Stockholm under 2008–2011. Där var han ansvarig för entreprenad- och konsulträtt inom fastighetsgruppen.

Anders var bolagsjurist i NCC-koncernen under 1999–2008 och de sista sju åren var han chefsjurist på NCC Construction Sverige AB. 

Före NCC var Anders bl.a. verksam som fiskal vid Svea hovrätt. Han tog sin jur.kand. 1993 vid Lunds universitet.

Anders var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2003–2008 och deltog i arbetet med att ta fram standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Anders är sedan tio år tillbaka med i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA Anläggning och MER Anläggning. Där har han medverkat vid framtagandet av AMA Anläggning 10, 13 och 17 samt MER Anläggning 10, 13 och 17.

Anders är även medförfattare till boken Motiv MER som gavs ut 2014.

Anders rankas av Legal 500 som en av de sex ledande advokaterna i Sverige inom entreprenadrätt. Han rankas även av Best Lawyers som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt och tvistelösning.

Tillbaka till startsidan >>

 

Jens Lundgren

Advokat, delägare

jens.lundgren@wla.se

072-716 49 52

Jens Lundgren har stor erfarenhet av de flesta frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. Han har även lång erfarenhet av att utforma och hålla kurser inom dessa områden.

Jens anlitas återkommande av bygg- och fastighetsbolag för att förhandla, upprätta och granska entreprenadavtal samt för att bistå i bolagens strategiska arbete med upphandling och genomförande av entreprenader. 

Jens var med och startade Wimert Lundgren 2011. Han arbetade tidigare som bolagsjurist på NCC Construction Sverige AB under 2007–2011.

Dessförinnan arbetade han 2001–2007 som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier. Han gjorde notarietjänstgöring 1999–2001.

Jens tog jur.kand. 1999 vid Stockholms universitet. 

Jens var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2008-2012. Jens deltog också i förhandlingarna som ledde fram till standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07. 

Jens rankas av Legal Media Groups Expert Guides som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt. 

Tillbaka till startsidan >>

Adam Larsson

Advokat, delägare

adam.larsson@wla.se

072-716 49 55

Adam Larsson arbetar framför allt med avtalsskrivning, löpande rådgivning och tvistehantering i hus- och anläggningsprojekt. Han anlitas också som skiljeman inom dessa områden.

Adam har varit verksam vid Wimert Lundgren sedan år 2014. Dessförinnan tjänstgjorde han vid domstolar år 2008-2014, senast som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Adam har också undervisat i juridik vid Stockholms universitet.

Adam tog sin jur.kand. år 2008 vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid University of Minnesota Law School i USA.

Tillbaka till startsidan >>

Niklas Helmer

Advokat, delägare

niklas.helmer@wla.se

073-346 93 90

Niklas Helmer fokuserar på svenska och internationella processer inför skiljenämnder och i allmän domstol, och har särskild erfarenhet i försäkringsrätt och entreprenadrätt. Han företräder regelbundet entreprenörer och försäkringsbolag.

Niklas anslöt sig till Wimert Lundgren 2022.   

Innan han anslöts sig till Wimert Lundgren arbetade Niklas på White & Case Advokatbyrå 2010-2022. Dessförinnan tjänstgjorde han som hovrättsassessor på Svea hovrätt och som fiskal på en tingsrätt.  

Tillbaka till startsidan >>

Karin Basun (tidigare Almér)

Advokat

karin.almer@wla.se

072-716 49 58

Karin Almér arbetar med löpande rådgivning och entreprenadtvister. Karin är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2019.

Dessförinnan arbetade Karin som bolagsjurist inom NCC-koncernen mellan 2014-2019. Karin tog sin jur.kand. 2014 vid Uppsala universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Clara Danelid

Biträdande jurist

clara.danelid@wla.se

072-716 49 56

Clara Danelid är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2021. Innan det gjorde hon notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2019-2021. Hon tog sin jur.kand. 2019 vid Umeå universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Magnus Borgman

Advokat

magnus.borgman@wla.se

072-716 49 54

Magnus Borgman blev advokat 2023 och har varit verksam vid Wimert Lundgren sedan 2021. Innan dess arbetade Magnus som bolagsjurist på Magnolia Bostad och dessförinnan som biträdande jurist på Advokatfirman Westermark Anjou. Magnus tog sin jur.kand. år 2017 vid Uppsala universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Anders Wimert

Advokat, delägare

anders.wimert@wla.se

072-716 49 50

Anders Wimert har stor erfarenhet av avtalsskrivning och tvistehantering inom entreprenad- och konsulträtt. Han anlitas regelbundet som skiljeman inom dessa områden.

Anders var med och startade Wimert Lundgren 2011. Anders var på Advokatfirman Lindahl i Stockholm under 2008–2011. Där var han ansvarig för entreprenad- och konsulträtt inom fastighetsgruppen.

Anders var bolagsjurist i NCC-koncernen under 1999–2008 och de sista sju åren var han chefsjurist på NCC Construction Sverige AB.

Före NCC var Anders bl.a. verksam som fiskal vid Svea hovrätt. Han tog sin jur.kand. 1993 vid Lunds universitet.

Anders var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2003–2008 och deltog i arbetet med att ta fram standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Anders är sedan tio år tillbaka med i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA Anläggning och MER Anläggning. Där har han medverkat vid framtagandet av AMA Anläggning 10, 13 och 17 samt MER Anläggning 10, 13 och 17.

Anders är även medförfattare till boken Motiv MER som gavs ut 2014.

Anders rankas av Legal 500 som en av de sex ledande advokaterna i Sverige inom entreprenadrätt. Han rankas även av Best Lawyers som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt och tvistelösning.

Tillbaka till startsidan >>

Jens Lundgren

Advokat, delägare

jens.lundgren@wla.se

072-716 49 52

Jens Lundgren har stor erfarenhet av de flesta frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. Han har även lång erfarenhet av att utforma och hålla kurser inom dessa områden.

Jens anlitas återkommande av bygg- och fastighetsbolag för att förhandla, upprätta och granska entreprenadavtal samt för att bistå i bolagens strategiska arbete med upphandling och genomförande av entreprenader. 

Jens var med och startade Wimert Lundgren 2011. Han arbetade tidigare som bolagsjurist på NCC Construction Sverige AB under 2007–2011.

Dessförinnan arbetade han 2001–2007 som entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier. Jens gjorde notarietjänstgöring 1999–2001. Han tog jur.kand. 1999 vid Stockholms universitet. 

Jens var med i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté 2008-2012. Jens deltog också i förhandlingarna som ledde fram till standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07. 

Jens rankas av Legal Media Groups Expert Guides som en av de ledande advokaterna inom entreprenadrätt. 

Tillbaka till startsidan >> 

Adam Larsson

Advokat, delägare

adam.larsson@wla.se

072-716 49 55

Adam Larsson arbetar framför allt med avtalsskrivning, löpande rådgivning och tvistehantering i hus- och anläggningsprojekt. Han anlitas också som skiljeman inom dessa områden.

Adam har varit verksam vid Wimert Lundgren sedan år 2014. Dessförinnan tjänstgjorde han vid domstolar år 2008-2014, senast som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Adam har också undervisat i juridik vid Stockholms universitet.

Adam tog sin jur.kand. år 2008 vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid University of Minnesota Law School i USA.

Tillbaka till startsidan >> 

Niklas Helmer

Advokat, delägare

niklas.helmer@wla.se

073-346 93 90

Niklas Helmer fokuserar på svenska och internationella processer inför skiljenämnder och i allmän domstol, och har särskild erfarenhet i försäkringsrätt och entreprenadrätt. Han företräder regelbundet entreprenörer och försäkringsbolag.

Niklas anslöt sig till Wimert Lundgren 2022.   

Innan han anslöts sig till Wimert Lundgren arbetade Niklas på White & Case Advokatbyrå 2010-2022. Dessförinnan tjänstgjorde han som hovrättsassessor på Svea hovrätt och som fiskal på en tingsrätt.  

Tillbaka till startsidan >>

Karin Basun (tidigare Almér)

Advokat

karin.almer@wla.se

072-716 49 58

Karin Almér arbetar med löpande rådgivning och entreprenadtvister. Karin är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2019.

Dessförinnan arbetade Karin som bolagsjurist inom NCC-koncernen mellan 2014-2019. Karin tog sin jur.kand. 2014 vid Uppsala universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Clara Danelid

Biträdande jurist

clara.danelid@wla.se

072-716 49 56

Clara Danelid är verksam vid Wimert Lundgren sedan 2021. Innan det gjorde hon notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt 2019-2021. Hon tog sin jur.kand. 2019 vid Umeå universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Magnus Borgman

Advokat

magnus.borgman@wla.se

072-716 49 54

Magnus Borgman blev advokat 2023 och har varit verksam vid Wimert Lundgren sedan 2021. Innan dess arbetade Magnus som bolagsjurist på Magnolia Bostad och dessförinnan som biträdande jurist på Advokatfirman Westermark Anjou. Magnus tog sin jur.kand. år 2017 vid Uppsala universitet.

Tillbaka till startsidan >>

Wimert Lundgren Advokatbyrå AB • Allmänna villkorLegal noticesPersonuppgiftspolicy